Đề xuất tài xế công nghệ, shipper đóng BHXH

09-04-2024, 17:39

Hiện nền kinh tế việc làm tự do đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Tài xế công nghệ và giao hàng công nghệ là lực lượng lao động quan trọng trong lĩnh vực này và không ngừng gia tăng về số lượng. Song trên thực tế nhóm đối tượng này lại đang đứng ngoài vòng an sinh xã hội. Xem xét đưa tài xế công nghệ, lao động trên nền tảng công nghệ vào nhóm đối tượng đóng BHXH bắt buộc là đề xuất được đưa vào tại Dự thảo Luật BHXH sửa đổi lần này.

Xem thêm