Nhấp nhổm rút bảo hiểm một lần vì thông tin sửa Luật

08-04-2024, 22:19

Thời gian qua, nhiều công nhân lao động cho rằng không được rút BHXH một lần, tiền trợ cấp cũng bị giảm đi khi Luật BHXH sửa đổi sắp tới có hiệu lực nên đã chủ động nghỉ việc để “lách luật”. Điều này khiến số lao động rút BHXH một lần có xu hướng tăng nhanh.

Xem thêm