Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại Phú Thọ

03-05-2024, 21:25

Ngày 3/5, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Khắc Định -  Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ về thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, giai đoạn 2018 - 2023.

S Việt Nam

Phú Thọ

Chính trị

Địa phương

Xem thêm