Doanh nghiệp sẵn sàng trước cơ hội đến từ các quy định của châu Âu

02-11-2023, 18:39

Theo quy định chống phá rừng châu Âu, 100% một số sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam đặc biệt là cà phê khi nhập khẩu vào thị trường châu Âu (EU)đều cần có thông tin định vị đến từng vườn, dựa trên đó xác nhận về nguy cơ gây mất rừng bằng các hệ thống giám sát viễn thám. Như vậy, quy định này khi có hiệu lực dự kiến từ tháng 12/2024 sẽ tác động trực tiếp đến các tác nhân trong các chuỗi cung ứng ngành hàng cà phê của Việt Nam.

Xem thêm