EPR - Cơ hội và trách nhiệm của doanh nghiệp

04-04-2024, 20:18

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất EPR chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1 năm nay. Nhằm ghi nhận ý kiến của các doanh nghiệp, chuyên gia và cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này, sáng ngày 4/4 tại Hà Nội, báo Việt Nam News, Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm “Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR): Từ chính sách đến thực thi”.

Xem thêm