Gặp chiến sỹ Điện Biên trên quê hương tuần giáo

16-03-2024, 12:05

Theo tiếng gọi của Đảng, Bác Hồ, hơn 70 năm trước, lớp lớp thanh niên, trai tráng trên khắp mọi miền Tổ quốc hăng hái tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Các chiến sỹ Điện Biên hiện đang sinh sống tại huyện Tuần Giáo ngày ấy nay đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng ký ức về những trận đánh oanh liệt trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ vẫn vẹn nguyên, họ đã gắn bó cả cuộc đời với Điện Biên Phủ anh hùng.

S Việt Nam

Điện Biên

Xã hội

Xem thêm