Gia tăng áp lực rác thải dịp cuối năm

27-01-2024, 17:17

Theo luật Bảo vệ môi trường năm 2020, từ 1/1/2025, phân loại chất thải rắn sinh hoạt là việc làm bắt buộc với mọi cá nhân và hộ gia đình. Đồng thời sẽ tùy vào khối lượng hoặc thể tích rác thải nhiều hay ít mà mỗi gia đình, cá nhân phải trả chi phí hàng tháng… để khuyến khích và thúc đẩy quá trình giảm, tái chế chất thải nhựa. Như vậy chỉ còn gần 1 năm nữa luật sẽ có hiệu lực, thế nhưng đến nay, dường như chưa có nhiều thay đổi để đáp ứng điều đó. Và câu chuyện áp lực rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa vào cuối năm chính là một minh chứng rõ ràng nhất cho điều này.

Xem thêm