Giám sát pháp luật về ATGT tại Đồng Nai

11-04-2024, 22:00

Ngày 11/4, Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến 2023” tại Đồng Nai.

S Việt Nam

Đồng Nai

Chính trị

Địa phương

Xem thêm