Giới trẻ tích cực tham gia bảo tồn động vật hoang dã

03-03-2024, 09:39

Ngày 3/3 hàng năm được Liên Hợp Quốc lựa chọn là Ngày Động, thực vật hoang dã Thế giới nhằm tôn vinh và ghi nhận tầm quan trọng của tất cả các loài động, thực vật hoang dã đối với cuộc sống và sức khỏe của hành tinh. Tại Việt Nam, cùng với khung pháp lý chặt chẽ và những hành động quyết liệt, mạnh mẽ từ chính phủ, tổ chức thì trong những năm trở lại đây, thế hệ trẻ ngày càng quan tâm đến việc bảo vệ động vật hoang dã với nhiều hoạt động thiết thực

Xem thêm