Hà Giang nỗ lực rà phá bom mìn trên tuyến biên giới

17-04-2024, 17:32

Để trả lại mặt bằng sạch, tạo sinh kế cho người dân phát triển kinh tế, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang cùng các lực lượng rà phá bom mìn đóng trên địa bàn huy động nhiều nguồn lực thực hiện hiệu quả công tác rà phá bom mìn trên tuyến biên giới.

S Việt Nam

Hà Giang

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xem thêm