Hà Nội xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư

29-05-2024, 08:39

Từ ngày 10/6, Hà Nội sẽ áp dụng quy định mới về phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác. UBND thành phố Hà Nội quy định căn hộ diện tích từ 25-45m2 tính 1 người ở; căn hộ từ trên 45-70m2 tính 2 người ở; diện tích từ trên 70-100m2 tính 3 người ở; từ trên 100-125m2 tính cho 4 người ở. 

Xem thêm