Hải Dương cấp chứng nhận đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng

19-02-2024, 21:33

Ngày 19/2, ngay trong những ngày làm việc đầu tiên của năm Giáp Thìn, UBND tỉnh Hải Dương đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 8 doanh nghiệp với 9 dự án đầu tư với tổng số vốn là hơn 2.200 tỷ đồng. Đây là đợt trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần thứ nhất năm 2024.

S Việt Nam

Hải Dương

Kinh tế

Tài chính - Kinh doanh

Xem thêm