Hàn Quốc khuyến khích du khách sử dụng giao thông công cộng

15-05-2024, 13:14

Trong nỗ lực khuyến khích du khách sử dụng giao thông công cộng, từ tháng 7 tới, thủ đô Seoul của Hàn Quốc sẽ triển khai thẻ giao thông phức hợp trọn gói dành cho du khách tham quan ngắn hạn.

Xem thêm