Hàng trăm hộ dân không có đất ở lênh đênh trên sông nước

30-09-2022, 21:37

Hàng trăm hộ dân không có đất ở phải lênh đênh trên sông nước từ hàng chục năm nay ở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Đó là thực trạng tại làng chài Kim Lai khu 16 phường Ngọc Châu. Mặc dù mong muốn tái định cư nhưng quỹ đất ở phường không còn để tái định cư cho các hộ dân này.

S Việt Nam

Hải Dương

Xã hội

Đời sống

Xem thêm