Hòa hợp dân tộc – Chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta

28-04-2024, 18:51

Sinh thời, Bác Hồ đã từng căn dặn: Năm ngón tay cũng có ngón ngắn, ngón dài. Nhưng ngắn dài đều hợp lại ở nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này, thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta… Đối với những đồng bào lạc lối, lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ. Có như thế mới thành đoàn kết, có đoàn kết thì tương lai chắc chắn sẽ vẻ vang”.

Chương trình

Nhận diện

Chính trị

Xem thêm