Nhận diện: Có khoảng trống về pháp lý trong trường Quốc tế

02-04-2024, 12:53

Trong suốt 2 tuần qua hơn 100 giáo viên quốc tế Mỹ Việt Nam nghỉ dạy do bị nợ lương khiến cho việc học của hơn 1.200 học sinh bị gián đoạn gây nóng trong dư luận. Hiện chủ trường Bà Nguyễn Thị Út Em bị cấm xuất cảnh, trường này cũng bị đình chỉ tuyển sinh năm học tới. Rõ ràng việc xã hội hóa giáo dục là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước góp phần quan trọng giảm tải cho hệ thống giáo dục công lập. Đồng thời đa dạng hóa loại hình giáo dục để đáp ứng nhu cầu khác nhau của người dân. Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động cho thấy loại hình này đang bộc lộ những bất cập về khoảng trống pháp lý gây bất lợi cho phụ hynh và rủi ro cho người học. Để chấn chỉnh hoạt động đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục bảo đảm đúng quy định và tính nghiêm minh của pháp luật, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện yêu cầu thực hiện ngay các giải pháp phù hợp, bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh, xem xét trách nhiệm chủ đầu tư của Trường quốc tế Mỹ. Đặc biệt là các giải pháp rà soát, hoàn thiện quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, khắc phục ngay những bất cập và khoảng trống pháp lý.

Chương trình

Nhận diện

Đừng Bỏ Lỡ

Xem thêm