Nhận diện: Phản bác các luận điệu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

04-02-2024, 18:41

Một mùa xuân đang đến với mọi người mọi nhà, trong không khí hân hoan chúng ta lại  cùng nhớ về một mùa xuân cách đây 94 năm, vào ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đờigần trọn một thế kỷ, Đảng lãnh đạo dân tộc Việt Nam đi hết từ thắng lợi này đến thẳng lợi khác. Và xin nhắc lại phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng: đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Thế nhưng, bất chấp thực tế này, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động chưa bao giờ dừng chống phá Đảng, Nhà nước. Từng ấy thời gian Đảng ra đời, trưởng thành, lãnh đạo và cầm quyền, các thế lực này bằng thủ đoạn này hoặc thủ đoạn khác không ngừng hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, nhồi nhét tư tưởng đa nguyên, đa đảng, hòng tiến tới thay đổi chế độ ở nước ta.

Chương trình

Nhận diện

Đừng Bỏ Lỡ

Xem thêm