Nhận diện: Phản bác các luận điệu xuyên tạc đường lối đối ngoại của Việt Nam

31-12-2023, 19:18

Phát biểu tại Hội nghị ngoại giao lần thứ 32, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: các hoạt động đối ngoại diễn ra hết sức sôi động, liên tục là điểm sáng của năm 2023; việc tổ chức đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoongloun Sisoulith, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen và nhiều nguyên thủ quốc gia các nước quan trọng khác đến thăm Việt Nam được đánh giá là những sự kiện có ý nghĩa lịch sử, góp phần khẳng định "chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay". Với mưu đồ chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta, trước, trong và sau các chuyến thăm của lãnh đạo các nước đến Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị luôn tìm cách xuyên tạc về công tác đối ngoại của ta nói chung, xuyên tạc về các chuyến thăm nước ta của nguyên thủ các nước nói riêng, nhằm hạ thấp uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên, thực tế khác hẳn những luận điệu xuyên tạc. Vị thế và vai trò của Việt Nam ngày càng được khẳng định trên thế giới.

Chương trình

Nhận diện

Xem thêm