Nhận diện: Vạch trần luận điệu xuyên tạc sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

28-01-2024, 20:51

Đối với mọi người dân Việt Nam, chủ quyền lãnh thổ quốc gia là là thiêng liêng, là bất khả xâm phạm. Từ bao đời nay, Bảo vệ biên giới là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ tính uy nghiêm, biểu tượng quốc gia ở biên giới, cửa khẩu; bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc; bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phòng thủ vững chắc khu vực biên giới.

Chương trình

Nhận diện

Đừng Bỏ Lỡ

Xem thêm