Nhận diện: Phản bác luận điệu xuyên tạc về Luật Đất đai (sửa đổi)

21-01-2024, 18:37

Mới đây, tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 (diễn ra từ ngày 15-18/1/2024) Quốc hội đã chính thức thông qua Luật đất đai (Sửa đổi) - một trong số các luật có tác động to lớn đến sự phát triển của đất nước. Đây là bộ luật lập “kỷ lục” về lập pháp khi trải qua tới 4 kỳ họp. Điều này cũng cho thấy sự thận trọng cũng như bền bỉ trong công tác xây dựng pháp luật. Tuy nhiên, thời gian gần đây, lợi dụng việc sửa đổi Luật Đất đai, các thế lực thù địch và những kẻ phản động đã ráo riết tung ra nhiều thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc trắng trợn về chính sách đất đai, nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Chương trình

Nhận diện

Chính trị

Xem thêm