Nhận diện: Việt Nam trở thành 'điểm nóng' du học

10-03-2024, 18:37

Năm 2023 vừa qua và dự báo năm 2024 Việt Nam vẫn được xem là 'điểm nóng' tuyển sinh với các tổ chức giáo dục toàn cầu, với nhiều xu hướng du học nổi bật. Lựa chọn du học của giới trẻ là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhất là trong bối cảnh giáo dục trong nước còn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. Tuy nhiên, việc tăng trưởng nóng về du học cũng đặt ra không ít thách thức cho cả học sinh, phụ huynh và hệ thống giáo dục Việt Nam. Cơn sốt du học cũng bộc lộ những bất cập không chỉ ảnh hưởng đến học sinh, phụ huynh mà cả chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.

Chương trình

Nhận diện

Giáo dục

Xem thêm