Nhận diện: Nghị quyết 36 gắn kết người Việt Nam ở nước ngoài với Tổ quốc

07-04-2024, 18:41

Ngày 23/6/2004, Bộ Chính trị (khoá IX) đã ban hành Nghị quyết 36 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Gần 20 năm qua, Nghị quyết 36 đã lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nhịp cầu góp phần gắn kết chặt chẽ người Việt Nam ở nước ngoài với Tổ quốc. Tuy nhiên, vẫn với những luận điệu "đổi trắng thay đen", các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội vẫn tìm cách đưa ra những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với người Việt Nam ở nước ngoài, kích động chống phá, gây chia rẽ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Tổ quốc. Phát huy những nét đẹp truyền thống của dân tộc, giữ vững lòng yêu nước, hướng về Tổ quốc, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn là một nguồn lực quan trọng, có nhiều đóng góp cho tiến trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Cộng đồng 6 triệu người Việt đang sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ khẳng định được vai trò, vị thế, uy tín, đóng góp tích cực vào phát triển của nước sở tại, là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước cũng như góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Xem thêm