Học phí tránh tư vấn một đằng, thực hiện một nẻo

28-05-2024, 06:48

Trong tuần qua, trên một số diễn đàn của sinh viên, học sinh ở Hà Nội, thông tin trường Đại học Hà Nội tăng học phí gây xôn xao. Sinh viên lo lắng vì trường tăng học phí, dù trường từng nói giữ nguyên mức thu suốt 4 năm khi quảng cáo tuyển sinh của hai năm trước đó. Thực tế, việc tăng học phí đột ngột là câu chuyện tái đi tái lại hàng năm.

Giáo dục

Đào tạo

Xem thêm