Hội thảo Đồng chí Lê Hồng Sơn với CMVN và quê hương Nghệ An

24-06-2024, 17:24

Ngày 24/6/2024, tại tỉnh Nghệ An, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học: “Đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An” nhân kỷ niệm lần thứ 125 ngày sinh của đồng chí Lê Hồng Sơn (29/6/1899 - 29/6/2024). Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội thảo.

S Việt Nam

Nghệ An

Chính trị

Địa phương

Xem thêm