Hơn 1.600 chương trình ĐH đạt chuẩn chất lượng

23-02-2024, 06:48

Bộ GD&ĐT vừa thông tin có hơn 1.600 chương trình đào tạo đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, trong đó có hơn 1.100 chương trình trong nước và 500 chương trình đào tạo được đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng nước ngoài.

Xem thêm