Hưởng lợi từ quy định an toàn với camera giám sát

25-05-2024, 18:43

Theo thống kê của các doanh nghiệp, ước tính có hơn 90% camera tại Việt Nam xuất xứ từ nước ngoài và chuyển dữ liệu khách hàng Việt Nam ra nước ngoài. Nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân là rất cao. Trước thực trạng này, Bộ TT&TT sẽ sớm ban hành ‘Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho thiết bị camera giám sát’ trong năm nay. Đây là tiền đề để từng bước loại bỏ các sản phẩm, thiết bị camera không an toàn khỏi thị trường Việt Nam.

Xem thêm