Huyện đảo Phú Quý hướng đến loại bỏ hoàn toàn rác thải nhựa

02-03-2024, 17:08

UBND huyện đảo Phú Quý ( tỉnh Bình Thuận) vừa phát động phong trào chống rác thải nhựa, du khách không mang rác thải nhựa lên đảo. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng đến loại bỏ hoàn toàn rác thải nhựa tại đảo Phú Quý.

S Việt Nam

Bình Thuận

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm