Vì một di sản Huế giảm rác thải nhựa

03-09-2023, 17:22

Những năm gần đây, tăng trưởng của ngành du lịch đã góp phần vào mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế. Tuy nhiên, đi kèm với đó là sự gia tăng rác thải nhựa ra môi trường. Nhằm góp phần xây dựng Huế trở thành một điểm đến giảm rác thải nhựa, thành phố Huế và “Dự án Huế - đô thị giảm nhựa miền Trung Việt Nam” đã và đang áp dụng triển khai “Bộ quy tắc ứng xử giảm nhựa” cho cộng đồng dân cư và du khách, khi đến tham quan di sản. 

S Việt Nam

Thừa Thiên Huế

Môi trường

Du lịch

Xem thêm