Nâng cao nhận thức về giảm thiểu rác thải nhựa

15-08-2023, 21:32

Ngày 15/8, tại Lăng Gia Long (thành phố Huế), Dự án "Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam" phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức khánh thành 3 trạm tiếp nước được lắp đặt tại các Lăng Gia Long, Minh Mạng và Đồng Khánh.

S Việt Nam

Thừa Thiên Huế

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm