Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang

21-02-2024, 20:49

Ngày 21/2, tức ngày 12 tháng Giêng, tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã tổ chức khai hội Xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024 với chủ đề “Linh thiêng Tây Yên Tử”. 

S Việt Nam

Bắc Giang

Du lịch

Điểm đến

Xem thêm