Khó khăn trong phát hiện sở hữu chéo

27-05-2024, 07:01

Liên quan tới công tác phát hiện, ngăn ngừa và xử lý tình trạng sở hữu chéo và sở hữu có tính chất thao túng, chi phối trong các ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước cho biết đang gặp nhiều khó khăn.

Xem thêm