Không để thông tin dự báo gây loạn thị trường bất động sản

28-10-2023, 11:53

Theo ghi nhận hiện nay không ít các tổ chức, thậm chí là doanh nghiệp tự ý đưa ra những đánh giá, dự báo thị trường BĐS, thông tin giá cả các dự án BĐS, đất nền... Điều đáng nói là thông tin từ những đơn vị này thường không đồng nhất và chưa hoàn toàn chính xác, gây nhiễu loạn thị trường BĐS. Bộ Xây dựng  cho biết, việc công bố thông tin của tổ chức, cá nhân là quyền tự do thông tin, tuy nhiên, nếu sai lệch thông tin sẽ bị xử phạt.

Xem thêm