Kiểm sát phối hợp ngân hàng phòng ngừa tội phạm tín dụng

25-05-2024, 17:00

Ngày 24/5, tại thành phố Đà Nẵng, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao đã phối hợp với văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung – Tây Nguyên tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh, thương mại liên quan đến hoạt động tín dụng.

Xem thêm