Kiểm tra, giám sát công tác thi đua khen thưởng tại tỉnh Bắc  Giang

15-11-2023, 18:27

Sáng 15.11, đoàn công tác của Trung ương do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, giám sát về công tác thi đua khen thưởng tại tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang

Chính trị

Địa phương

Xem thêm