Ký ức Điện Biên trong trái tim người lính

07-05-2024, 19:57

70 năm đã trôi qua, những người lính Điện Biên năm xưa, nay đã ở tuổi xưa nay hiếm. Mặc dù sức khỏe suy giảm , nhưng ở họ vẫn đầy ắp những ký ức không thể nào quên về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu của dân tộc. Đó là những ngày vô cùng gian khó nhưng rất đỗi hào hùng, họ đã cùng đồng đội làm “Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”.

Chính trị

Hào khí Điện Biên

Xem thêm