Lao động phổ thông chiếm 44% nhu cầu tuyển dụng cả nước

18-06-2024, 06:25

Theo Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện có 116.000 doanh nghiệp cần tuyển khoảng 1,9 triệu lao động năm 2024, trong đó nhu cầu lao động phổ thông 44%.

Xã hội

Đời sống

Xem thêm