Liên kết phát triển du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh với vùng ĐBSCL

17-04-2024, 17:33

Ngày 17/4, Diễn đàn Kết nối du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 3 năm 2024 với chủ đề “Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, hướng đến phát triển du lịch xanh và bền vững” đã diễn ra tại Bến Tre.

S Việt Nam

Bến Tre

Du lịch

Xem thêm