Minh bạch thông tin thị trường bất động sản

03-05-2024, 11:16

Với việc 3 dự thảo luật liên quan trực tiếp đến thị trường bất động sản là Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS được thông qua, dư luận đang rất kỳ vọng vào sự phục của thị trường nhà đất. Trong đó, việc phải công khai minh bạch các thông tin liên quan đến dự án, giá cả sẽ giúp người mua nhà có một góc nhìn khách quan hơn trước khi quyết định. Cùng với đó, việc yêu cầu các chủ đầu tư, bên môi giới liên quan phải xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ, đã giúp các cơ quan chức năng có thêm kênh thông tin tham chiếu, kiểm tra.

Xem thêm