Nâng cao quản lý rủi ro cho thị trường tài chính Việt Nam

01-12-2023, 20:26

Ngày 1/12, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia phối hợp với Cơ quan quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế “Tài chính Việt Nam – Cơ hội và thách thức” nhằm kiến nghị những giải pháp góp phần nâng cao năng lực cảnh báo sớm và quản lý rủi ro cho tài chính Việt Nam.

Xem thêm