Ngắm bình minh ngày Hạ chí tại Stonehenge (Anh)

21-06-2024, 21:37

Khoảng 15 nghìn người trên khắp thế giới đã đến ngắm bình minh ngày Hạ chí 21/6 tại vòng tròn đá Stonehenge thuộc vùng England của Anh, cùng nhau chào đón ngày dài nhất trong năm.

Xem thêm