Ngân hàng Nhà nước thanh tra hoạt động kinh doanh vàng ​​​​​​​

18-05-2024, 06:38

Ngày 17/5,  Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng.

Xem thêm