Nghệ sĩ Elton John & Bernie Taupin nhận giải cống hiến

22-03-2024, 07:55

Thư viện Quốc hội Mỹ mới đây đã tôn vinh bộ đôi sáng tác Elton John và Bernie Taupin ở giải thưởng mang tên Gershwin. Đây là giải thưởng tôn vinh các nhà soạn nhạc hoặc người biểu diễn vì những đóng góp suốt đời của họ cho âm nhạc.

Thế giới

Văn hóa - Giải trí

Âm nhạc

Xem thêm