Nghị quyết 02 thúc đẩy phát triển doanh nghiệp

29-02-2024, 20:56

Trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn, Nghị quyết 02 được ban hành được kỳ vọng sẽ trở thành trợ lực tích cực trong việc tháo gỡ rào cản, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh phục hồi và phát triển. Đây là chủ đề được đặt ra tại Hội nghị Triển khai nghị quyết 02 của Chính phủ: Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày 29/2 tại Hà Nội.

Xem thêm