Nghiêm cấm dàn xếp, thông thầu các dự án giao thông

18-04-2024, 07:09

Nghiêm cấm hành vi dàn xếp, thông thầu trong đấu thầu dự án giao thông. Đây là nội dung chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải gửi các đơn vị trực thuộc, các chủ đầu tư/ban quản lý dự án về công tác lựa chọn nhà thầu. Theo đó, nghiêm cấm các hành vi dàn xếp, chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu, đặt ra các điều kiện bất hợp lý và các hành vi cản trở, hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

Xem thêm