Nghiệp đoàn nghề cá Tam Giang - Điển hình trong sản xuất và bảo vệ chủ quyền trên biển

14-06-2024, 13:12

Đến giữa tháng 6/2024, ngư dân Nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Giang (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) khai thác được 5.824 tấn hải sản các loại, đạt giá trị trên 225,5 tỷ đồng. Hiện nay toàn bộ tàu xa bờ của xã Tam Giang đang thực hiện chuyến biển dài ngày thứ 3 trong năm, với mục tiêu khai thác đạt gần 12.000 tấn hải sản các loại trong năm 2024. Nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Giang đã trở thành điển hình trong sản xuất và bảo vệ chủ quyền trên biển.

S Việt Nam

Quảng Nam

Kinh tế

Xem thêm