Người dân thủ đô chờ đợi nguồn nước sạch

23-04-2024, 11:47

Như THTT đã phản ánh, ngay tại Thủ đô Hà Nội vẫn còn tình trạng người dân thiếu nước sạch sinh hoạt tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Mặc dù việc được sử dụng nước sạch là nhu cầu cấp thiết, song nhiều hộ dân thuộc khu đất dịch vụ trên địa bàn thủ đô hiện vẫn chưa được cấp nước sạch để sinh hoạt. Nhiều năm chờ đợi, người dân đã và đang phải tìm mọi cách tiếp cận với nguồn nước sạch để đảm bảo ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Vậy nguồn nước sạch được lấy từ đâu, có đảm bảo cho nhu cầu tối thiểu của họ. Tìm hiểu của PV Truyền hình Thông tấn!

Xem thêm