Nhân lên những bông hoa đẹp

22-12-2023, 13:50

sáng nay, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổ chức Chương trình Giao lưu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2023, với chủ đề “Mỗi tấm gương là một bông hoa đẹp”. Nhiều câu chuyện, việc làm ý nghĩa đã được lan toả đến cộng đồng.

Xem thêm