Nhật Bản hồi sinh băng cassette

29-02-2024, 08:36

Trong thời đại mà các dịch vụ phát trực tuyến thống trị ngành công nghiệp âm nhạc, những cuốn băng cassette gần như chìm vào quên lãng. Thế nhưng, tại Nhật Bản thời gian gần đây, băng cassette đang dần hồi sinh và chinh phục thế hệ trẻ.

Xem thêm