Nhiều ngân hàng được chấp thuận tăng vốn điều lệ

05-06-2023, 06:52

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, trong thời gian qua đã có công văn chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ cho một số ngân hàng.

Xem thêm