Những kỳ vọng du hành không gian năm 2024

12-04-2024, 06:32

Các tổ chức "vũ trụ" hàng đầu đã lên kế hoạch cho những dự án không gian đầy ấn tượng dự kiến sẽ được hiện trong năm 2024. Giới chuyên gia nhận định, các hoạt động này sẽ thúc đẩy quá trình chinh phục vũ trụ của con người và giúp khoa học đạt những thành tựu mới.

Xem thêm